Ledelse og Styre

Ledelse

Tom Paemeleire – CEO

Tom Paemeleire - CEO

Tom ble utnevnt til administrerende direktør i Kebony i oktober 2023, og med seg i bagasjen har han mer enn tjue års internasjonal erfaring med transformasjon av virksomheter. Før han begynte i Kebony, var han administrerende direktør i de belgiske selskapene Incendin og Malysse NV, der han var ansvarlig for implementering av nye markedsstrategier, organisk vekst og oppkjøpsvekst samt organisasjonsintegrering, og drev frem bærekraftige agendaer på alle områder.

Tom har bakgrunn fra ingeniør- og logistikkbransjen, og begynte sin karriere i Katoen Natie, der han jobbet i 11 år, til han ble administrerende direktør. Han har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi og kommunikasjonsvitenskap fra Ghent University og en MBA fra Vlerick Business School.

Thomas Vanholme – CFO

 ledelse og styre

Thomas Vanholme har vært finansdirektør i Kebony siden 2019. De siste årene har Thomas bidratt til strategiske og operasjonelle transformasjoner av flere private equity -selskaper i forskjellige bransjer (bygningsmaterialer, bil, farmasøytisk, medisinsk). Thomas har stor erfaring innen strategi, implementering av snuoperasjoner, innsamling og opprettelse av solide økonomiteam. Han startet sin karriere ved KPMG Advisory og har en mastergrad i kommersiell ingeniørfag. I tillegg fullførte han kurs i Corporate Finance, Venture Capital og Private Equity ved Management Schools i KU Leuven og Vlerick.

Pavel Holub – CTO & COO

 ledelse og styre

Pavel begynte som CTO Kebony i april 2022. Han har 24 års erfaring innen forskning, utvikling og innovasjon innen byggekjemikalier og byggmaterialsektoren. Før Pavel kom til Kebony, var han Director Global Innovation hos Armacell, oppfinneren av fleksibel cellegummi til isolering av teknisk utstyr og en ledende leverandør av cellegummimaterialer. Selskapet utvikler innovativ og sikre termiske, akustiske og mekaniske løsninger som skaper bærekraftig verdi for kundene sine.

Før Pavel kom til Armacell, hadde han ledende stillinger innen forskning og utvikling hos Foseco, Hexion, Momentive og Eastman. Han bringer med seg en sterk bakgrunn innen innovasjon, forskning og utvikling og IP-ledelse, og han har også erfaring fra strategiutvikling, fusjoner og oppkjøp samt endringsledelse.  Pavel studerte polymerkjemi og teknologi ved University of Chemical Technology i Praha.

Styret

Jean-Marc Daillance – Board Chairman

Jean-Marc Daillance

Jean-Marc har vært Operating Partner i Jolt Capital SAS siden 2012. Han er en erfaren og sofistikert operativ leder med sterk transaksjonskompetanse. Som ansvarlig for bedriftsutvikling i Zodiac initierte og gjennomførte han oppkjøp innen fritids- og militærbåter, svømmebassenger og utstyr til sivil luftfart. Operasjonelt utviklet han Zodiacs marinesegment, som består av seks divisjoner, og gjennomførte flere oppkjøp, alle globale, og kombinerte intern og ekstern vekst (24 transaksjoner).

Jean-Marc var nestleder i representantskapet, leder av revisjonsutvalget og medlem av strategi- og teknologikomiteen i SAFT Group, et verdensledende selskap innen design og produksjon av høyteknologiske batterier til industrien, frem til TotalEnergies kjøpte opp dette børsnoterte selskapet. Han er også seniorrådgiver i Roland Berger Strategy Consultants. Han er utdannet ingeniør fra École Polytechnique (Frankrike), har en høyere grad i informatikk fra Telecom ParisTech og en MBA fra Harvard Business School.

Dr. Cornelius Walter

 ledelse og styre

Cornelius er en effektinvestor med fokus på klimaendringer, grønn infrastruktur samt industriinnovatører. Han investerer i og sitter i styret i tidligere og senere stadier av selskaper med miljømessige, sosiale og styringsmål og bærekraftige forretningsmodeller. Cornelius er også rådgiver i Lightrock, en ledende global plattform for effektinvesteringer støttet av Liechtenstein-familien. Hos Lightrock bruker han en betydelig del av tiden sin på hovedsakelig å fokusere på energiovergang og hvordan man kan skalere plattformen ytterligere.

Før han tok fatt på reisen som impact investor, styremedlem og rådgiver, var Cornelius seniorpartner i McKinsey & Company, hvor han ga råd til finansinstitusjoner, energiselskaper, offentlige organisasjoner og kunder i en lang rekke andre bransjer om vekststrategier og storskala transformasjoner. Han fungerte som Managing Partner for McKinsey i Sentral-Europa, og før det, Managing Partner for McKinseys Budapest-kontor.

Kevin Bone

Kevin Bone er partner i Lightrock, en ledende global impact investor. Han mener samordningen av formålsdrevne gründere i verdensklasse og støttende kapital er avgjørende for å skape den verden vi ønsker å leve i. Før Lightrock, grunnla Kevin et fond som støttet virksomheter over hele Sørøst-Europa, og gjennomførte et sekundært oppkjøp av et globalt portefølje av TMT-investeringer og brukte 8 år på å lede snuoperasjoner og restruktureringer. Kevin har en grad i japansk og økonomi fra Sheffield University og et diplom i bistandsøkonomi fra Chuo University, Tokyo. Når han ikke oppfyller ulike veldedighets-tillitsvalgte roller, kan Kevin bli funnet i bokseringen eller på en fotballbane med sine barn.

Roald Borré

Etter 5 år som entreprenør har Roald Borré siden 2011 vært ansatt ved ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV (PMV), der han har hatt stillingen som Head of Equity Investments og leder for PMV-TINA. Roald startet yrkeskarrieren som finansanalytiker i den belgiske avisen Financieel Economische Tijd og kom i 1999 til Puilaecto Private Bankers som Senior Fund Manager med ansvar for ulike investeringsfond på diverse innovasjonsområder, en stilling han hadde til 2006. Roald er ekstern styreleder i Biocartis Group NV. Han sitter i styret for ulike porteføljeselskaper og er medlem av flere rådgivende komiteer. Roald Borré har en master i økonomi og finansvitenskap (HUB, Brussel, 1996).

Rebekah Braswell

Grunnleggende medlem og CCO i Land Life Company, Rebekah Braswell, leder selskapets forretnings- og produktutvikling samt markeds- og kommunikasjonsfunksjoner. Hun jobber daglig med internasjonale selskaper, lokale og nasjonale myndigheter, ideelle organisasjoner og stiftelser for å omsette CO2-utslippene fra organisasjoner til storskala, teknologidrevne skogplantingsprosjekter som bidrar til å dempe klimaendringer og gjenopprette vitale økosystemer. Før hun begynte i Land Life Company, var Rebekah en assosiert partner med Monitor Group og jobbet med spørsmål om økonomisk utvikling og matsikkerhet i Saudi-Arabia, Syria, Jordan, Rwanda og Ghana. Hun har en BA fra Brown University og en MSc fra Oxford University.

Didier Roux

Didier Roux ble født i 1955, en tidligere student ved ENS Saint-Cloud, medlem av CNRS fra 1980 til 2005. Han er prisvinner av en rekke priser og utmerkelser. Han har CNRS-sølvmedaljen. Han opprettet to oppstartsbedrifter i 1994 og 1998, han var assisterende vitenskapelig direktør for Rhône Poulenc og Rhodia mellom 1997 og 2005. Han hadde stillingen som direktør for FoU og innovasjon i Saint-Gobain-gruppen mellom 2005 og 2017. Han er medlem av Institut de France (Academie des Sciences) og Academie des Technologies. Han var professor ved Collège de France (2016-2017 årsleder “Technological Innovation Liliane Bettencourt”). Han er president i Unitec, visepresident for Foundation La Main à la Pâte.

Antoine Trannoy

Før han kom til Jolt Capital in 2017, var Antoine sist administrerende direktør for Hoist Group France. Før dette hadde Antoine fungert som CTO og direktør for Locatel, hvorpå det til slutt fusjonerte med Hoist i 2014. Antoine har også hatt forskjellige andre topplederroller, inkludert; VP Operations for Completel, CIO for AVIP/Dresdner Group, CTO for Mentum (kjøpt av InfoVista), og CTO for Fileas (kjøpt av Telespazio).

Utdannet ingeniør – utdannet ved Telecom Sud Paris – Antoines karriere begynte først med nesten et tiår med forskning som jobbet i forskningslaboratorier på toppnivå, inkludert CERN (CH), IBM (USA), CRS4 (IT) som jobbet med nettverk og nettdatabehandling prosjekter. Han var en del av SHIFT-prosjektet ved CERN som ble tildelt “2001 Computer World Honours” (tiårets beste vitenskapelige anvendelse). I tillegg er Antoine den felles oppfinneren av 3 patenter, inngitt mens han var CTO for Locatel.

Antoine sitter for tiden i styret for 4JET, Interel og Kebony.

Hovedeiere

Jolt Capital

Jolt Capital gir vekstkapitalfinansiering til europeiske B2B-teknologiselskaper som er i ferd med å bli globale og med nåværende inntekter fra €15m til €50m. Ledet av erfarne investorer og tidligere ledere på C-nivå driver Jolt Capital aktivt porteføljeselskapenes ekspansjon og exits. Jolt Capitals proprietære AI-plattform, Jolt.Ninja, forbedrer eksponentielt kartlegging av Europas teknologiøkosystem, generering av ESG-kompatibel avtaleflyt, due diligences og aktiviteter etter investering.

Lightrock

Lightrock er en global private equity-plattform som støtter formålsdrevne gründere som takler verdens største utfordringer. Siden 2007 har Lightrock investert i selskaper som forfølger skalerbare og teknologidrevne forretningsmodeller rundt hovedtemaene mennesker, planeten og produktivitet/teknologi for alltid. Lightrocks portefølje inkluderer mer enn 60 selskaper i høy vekst, støttet av over 50 fagfolk basert i 7 byer over hele Europa, Latin-Amerika, India og Afrika.

Lightrock støttes av Princely House of Liechtenstein og LGT, den internasjonale private banking- og kapitalforvaltningsgruppen.

Participatie Maatschappij Vlaanderen NV

PMV NV er et flamsk investeringsselskap, finansiering og lovende gründere fra unnfangelse gjennom internasjonalisering av sin virksomhet, investerer i store infrastrukturprosjekter. PMV har et særlig fokus på bærekraftig og økonomisk utvikling i Flandern, med påviselig merverdi for både økonomi og samfunn. Flamske regjeringen og PMV har satt opp et unikt investeringsfond kalt TINA, som er et markedsstyrt investeringsfond forvaltet av PMV med 1,8 milliarder kroner (200 millioner Euro) i risikokapital. Denne finansieringen styrker innovasjon, låser sin strategiske muligheter og akselererer kommersialisering.

SFPI-FPIM

Det føderale holding- og investeringsselskapet ble stiftet i november 2006 og er eid av den belgiske stat. SFPI-FPIM har tre målsettinger: stimulere offentlige initiativer som er i den belgiske økonomiens interesse, støtte private selskapers utviklings- og vekstprosess, og på forespørsel forvalte strategiske aktiva på vegne av den belgiske stat (delegerte oppdrag). Kjernevirksomheten er hjemmebasert flyindustri, lufthavner, nettverk (leveranser og infrastruktur), eiendom og innovasjon. Noen av selskapets viktigste aksjeporteføljer er Belfius, BNP Paribas, Bpost, Brussels Airport Company, Euronext og Fluxys.

Andre eiere

Munich Venture Partners

Munich Venture Partners er et venturekapitalfirma. Selskapet ledes av toppledere fra høyteknologi- og energiindustrien, og erfarne venturekapitaleksperter. Som hovedpartner for Fraunhofer-Gesellschaft, en av verdens ledende forskningsorganisasjoner for anvendt forskning, investerer Munich Venture Partners i utvalgte høyteknologiske startups innen miljøteknologi og energisektoren