Kebony sammenlignet med Termisk Modifisert

Kategori

Sammenligninger

Det finnes mange ulike modifiserte tretyper. Men ikke alle modifiseringsprosesser er like, så hva er forskjellen? Her er fem viktige ting du bør tenke på når du skal skille mellom Kebony og termisk modifiserte treprodukter.

Modifiseringsprosess

Kebony bruker en patentert og egenutviklet modifiseringsprosess som kalles furfurylering. Furfurylering bruker en biobasert væske som kalles furfurylalkohol og som produseres av landbruksavfall. Furfurylalkohol injiseres inn i splintvedcellene, og når dette kombineres med varme, bindes det permanent sammen, noe som resulterer i at mykt trevirke får egenskapene til hardt trevirke. Selv om det brukes kjemikalier, er produktet hverken giftig under eller etter endt bruk. Kebony leveres med 30 års garanti.

Termisk modifisering av trevirke er en kjemikaliefri prosess der trevirket varmes opp i en ovn til temperaturer mellom 180 °C og 230 °C. Dette resulterer også i en permanent endring av trecellene som gir forbedret holdbarhet og ytelse. Termisk modifisering er veldig vanlig, og mange selskaper bruker en variant av denne teknologien. De fleste termisk modifiserte tretypene leveres med maksimalt 25 års garanti.

Vinner: Ettersom Kebonys prosess handler om å gjøre trecellene tykkere, mens termisk modifisering gir tynne trecellevegger som øker sprøheten, er Kebony her et bedre valg.

Holdbarhet (Kebony vs termisk modifiserte treprodukter)

Kebony inneholder en permanent oppsvulmet og stabil cellevegg som gir lang levetid og trevirke som ligner mer på tropisk hardtre. Furfuryleringsprosessen skaper motstand mot mikrobiell nedbrytning, økt dimensjonsstabilitet, hardhet, stivhet og et kontrollert fuktighetsinnhold. Det er grunnen til at Kebony tilbyr 30 års garanti på Kebony-produkter.

Termisk modifisert trevirke fjerner tresukkeret, som er en matkilde for insekter, samtidig som det kontrollerer treets fuktighetsinnhold for å produsere et produkt som er mer stabilt enn det opprinnelige trevirket. Fordi det fjernes stoffer fra trecellene, er termisk modifisert trevirke mindre egnet til områder med mye trafikk, som strandpromenader eller terrasseområder. Når det gjelder bruk til terrasser eller uteplasser, har materialet den ulempen at celleveggene er redusert i tykkelse og utsatt for cellekollaps. I tillegg kan trevirket være sårbart for slitasje i områder med mye trafikk.

Vinner: Kebony på grunn av bedre holdbarhet

Vedlikehold

Begge produktene får en fin sølvpatina og krever ikke annet vedlikehold enn vanlig rengjøring. Kebony har 30 års garanti, mens de fleste termisk modifiserte furuvirker ikke leveres med en spesifikk garanti. Enkelte typer termisk modifiserte hardtre har en garanti på 25 år, men dette er avhengig av produsent og treslag.

Ettersom begge produkttypene består av naturlig tre, kan de rengjøres med såpe og vann eller med lett trykkspyling. Begge produktene kan også beises eller males så lenge produsentens spesifikasjoner overholdes.

Vinner: Uavgjort. Kebony ligger litt foran på grunn av lengre garanti

Miljøpåvirkning

Kebony er det ultimate alternativet til tropisk hardtre. Kebony bruker FSC®-sertifiserte, hurtigvoksende trær som er hogstmodne etter bare 30 år, noe som gjør at de har en total livssyklus som vil overleve mange tropiske, harde tresorter. Trærne kommer fra bærekraftig forvaltede skoger, og alle er FSC®-sertifiserte. I motsetning til dette er ipé og andre tropiske hardtresorter ikke hogstmodne før etter 100 år, og ofte fører hogsten til avskoging av regnskog eller ulovlig hogst. Kebonys modifiseringsprosess er i tillegg ren og giftfri.

Termisk modifisering praktiseres med en rekke tresorter avhengig av produsent, fra ikke-FSC®-sertifisert furu og hardtre som ask. Furu er et rasktvoksende tre som er relativt mykt, mens ask har en lengre vekstsyklus og en mindre progressiv skogplantingsplan, noe som øker den samlede miljøpåvirkningen. Trær som vokser langsomt, fungerer best til termisk modifisering, ettersom trecelleveggene blir tynnere under modifiseringsprosessen.

Transport og frakt er en annen ting som må vurderes når det gjelder miljøpåvirkning. Kebony produseres i Norge og Belgia, mens termisk modifiserte produkter produseres både i USA og internasjonalt. En vanlig misforståelse er at internasjonal frakt øker karbonavtrykket til et produkt betydelig, men på grunn av frakteskipenes enorme kapasitet er frakt med skip dobbelt så drivstoffeffektivt som frakt på jernbane og nesten ti ganger mer drivstoffeffektivt enn ved bruk av trailer.

Vinner: Begge er betydelig mer bærekraftige enn tropiske hardtre, men ettersom Kebony kan utnytte de raskest voksende trærne i de beste klimaene i verden, har de en definitiv fordel sammenlignet med termisk modifisering.

Verdi

Verdi er avhengig av bruk og hva som er målet med prosjektet. Kostnadsforskjellen mellom Kebony og lignende termisk modifiserte produkter varierer sterkt mellom produsenter og basert på region. En annen faktor som må vurderes, er de totale eierkostnadene. Hvis det er et mål at prosjektet skal vare lenge, må du velge et produkt som er utviklet for å kunne vare like lenge som de andre materialene som brukes.

Vinner: Det avhenger av prosjektet

Dommen (Kebony vs termisk modifiserte treprodukter)

Vi kan ikke snakke for alle termisk modifiserte produkter, men furfurylert tre, som Kebony, gir et mer holdbart produkt enn ved bruk av termisk modifisering når du bruker samme art og dimensjoner. Vi oppfordrer deg til å undersøke selv og velge det produktet som passer best til dine spesifikke behov.