Forventninger – Kebony Clear

Kebony Clear – forventninger til produktet

Modifisert trevirke

Kebony Clear er et modifisert trevirke som innebærer at egenskapene til treet blir varig endret. Kebony- prosessen er patentert og miljøvennlig og inneholder ingen giftstoffer. Noen av egenskapene som endres i trevirket, er treets hardhet, formstabilitet og evne til å ta opp vann. Endringene gjør at Kebony Clear er svært godt egnet til utendørs bruk, uten noen form for overflatebehandling. Kebony Clear har egenskaper som kan sammenlignes med tropisk tre og er et bærekraftige alternativ til tresorter som for eksempel Teak og IPE. Kebony er et naturlig og ekte trevirke og vil oppføre seg deretter.

Når Kebony Clear monteres utendørs uten overflatebehandling, vil materialet bli direkte utsatt for påkjenninger som sol, regn, vind, forurensing og organiske overflateorganismer. Disse faktorene bryter ned overflatesjiktet i treet og er grunnen til at overflaten blir grå over tid.

Overflatebehandling

Trevirke som ikke overflatebehandles tar opp mer fuktighet enn hvis det for eksempel blir beiset eller oljet. Kebony Clear opptar eller avgir fuktighet avhengig av påkjenningene og miljøet det er montert i og trevirket vil bevege seg som følger av dette. Fuktighet kan være vann, regn, kondens eller luftfuktighet. Når den relative luftfuktigheten øker, vil trevirke ta til seg fuktighet og stille seg i likevekt i forhold til dette. Dette fører til at treet utvider seg. Synker den relative luftfuktigheten, vil treet krympe.

Overflatesprekker oppstår på grunn av bevegelser i treet, som igjen kommer hovedsakelig fra endringer i fuktigheten i trevirket. Mer konkret så dannes overflatesprekker når trevirket tørker. Overflaten på planken tørker raskere enn det innvendige tverrsnittet. Overflaten trekker seg da sammen raskere enn det innvendige tverrsnittet og sprekker i overflaten oppstår. For å unngå, eller redusere sprekkdannelse må du begrense eller stoppe fuktigheten, hvilket innebærer at du må overflatebehandle materialet. Jo større endringer i fuktigheten i trevirke, jo større sprekkdannelser vil oppstå.

Montering

Ved montering av Kebony Clear uten overflatebehandling, må man regne med noe overflatesprekk og riss selv om vi har begrenset fuktopptaket i trevirket gjennom vår patenterte behandling. Hvordan sprekkutviklingen blir er avhengig av hvilke, og hvor mye, miljøpåkjenninger materialet blir utsatt for. Normalt vil overflatesprekker på Kebony Clear være smale og ikke gå mer enn et par millimeter ned i materialet. Overflatesprekker og riss reduserer ikke kvaliteten til produktet.