Kebony Endeforseglingsvoks 8131 K+ (375ml) #2679

Kebony Endeforseglingsvoks 8131 K+ (375ml) #2679

PROD NR 2679

  • utviklet for Kebony produkter
  • beskytter ender og kuttflater mot oppsprekking og fukt
  • smuss -avvisende
  • svært vann-avvisende

 

Produktbeskrivelse:
Kebony Endeforseglingsvoks er svært vannavvisende og beskytter bordender og kuttflater mot oppsprekking og fuktskader.

Farge:
8131K+ fargeløs

Anvendelsesområde:
Alle bordender og kuttflater på treverk utendørs.

Forberedelse:
Overflaten må være ren og fri for fett, støv og smuss. Rør godt før bruk. Endeforseglingsvoksen er et sluttstrøk og kan ikke overflatebehandles ytterligere. Hvis den tykner i lavere temperaturer, kan boksen varmes litt opp i feks et vannbad til den er flytende.

Påføring:
Påfør Kebony Endeforseglingsvoks med en ren, tørr klut eller svamp på kuttflaten for å oppnå en tynn voksfilm på overflaten.

Beste påføringstemperatur:
mellom 8° C og 35° C

Dekningsgrad pr liter:
Omtrent 14 m2 på saget treoverflate
Avhenger av treslag og overflatestruktur.

Antall påføringer nødvendig:
1x Kebony Endeforseglingsvoks

Tørketid:
Berøringstørr etter omtrent 1 time.
Helt tørr – avhengig av luftfuktighet – etter omtrent 24 timer.

Rengjøring av verktøy:
med SAICOS penselrens eller tilsvarende

Lagring:
Minst 5 år i uåpnet og forseglet beholder. Produktet tåler frost. For å få god spredbarhet etter kald lagring, lagre i romtemperatur i noen timer og rør godt før bruk.

Rengjøring av treoverflate hvor endeforsegling benyttet:
Bruk vann og kost, ikke sterke rensemidler eller
høytrykkspyling
Fysiske data:
Tetthet:
 0.85 – 0.91g/cm3
Lukt: svak/mild, luktfri når tørr
Flammepunkt: > 61° C ihht. DIN 53213

Sikkerhetsinstruksjoner – førstehjelp:
Hold utenfor rekkevidde av barn. Ikke fyll i beholdere normalt brukt for mat, drikke eller andre næringsmidler. Vask umiddelbart ut kluter eller svamper og lagre i lufttett beholder (fare for
selvantenning). Når tørket, normalt brannfare ihht EURO-norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Inneholder Iodopropynyl butylcarbamate . Kan gi en allergisk reaksjon. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

 

EU grense for produktet (cat. A/i): 500 g/l (2010). Kebony Endeforseglingsvoks inneholder max. 500 g/l VOC. GGVSEB / ADR -/-

Våre råd om anvendelse er gitt etter vår beste kunnskap og basert på tester og erfaring med Kebony-materialer, for bruk på andre materialer er brukeren selv ansvarlig for å utføre relevant testing.

Ved publisering av nye tekniske data og produktdatablad vil erstattet datablad ikke lenger være gyldig.

Tekniske dokumenter