Denne pittoreske familieboligen ligger i utkanten av tidevannsstranden Bohicket Creek på Johns Island. Huseierne hadde et stramt budsjett og var på utkikk etter materialer som ville tåle det sørlige kystklimaet. Huset er bygget for å vare, og konstruksjonen tar til og med høyde for en forventet fremtidig havnivåstigning.

Bohicket House har en lineær form og fungerer som et skille mellom mosen og skogen. De bærekraftige byggematerialene, som er kledd med Kebony Character, bidrar til harmoni med omgivelsene.