Bærekraft og miljøytelse var nøkkeldriverne for utformingen av en av Europas største kontor- og lagerbygninger i Mölndal i utkanten av Gøteborg i Sverige.

Kebony modifisert tre er et miljøvennlig materiale med unike egenskaper, som gjorde det til det opplagte valget for utvendig kledning av bygget. Resultatene er enestående.

«Å bygge et av Europas største kontor- og lagerbygg i massivtre har krevd engasjement og innovasjon. Resultatene er helt unike, sier Johann Johansson, som jobber for entreprenøren Exli AB.

Det var Exli som presenterte ideen om å bygge et kontorbygg i massivtre til Sjöklint Agenturer, et byrå i det nordiske motemarkedet. Selskapet selger eksklusive klær og har moteagenter over hele verden. Det nye kontorbygget skulle være bærekraftig og bygget med smarte, miljøvennlige og innovative materialer og metoder. Exli tror på bruk av tømmer av rene miljøhensyn, men er også sikker på at bygget vil ha en positiv effekt på Sjöklints omdømme.

«I motsetning til mange andre prosjekter som designes og bygges i dag, tror vi på merverdien som en langvarig, bærekraftig design gir. Ideer og syn på hvordan boliger, kontorer og lager bør bygges har endret seg med tiden. Quick-fix-konstruksjon er verken bærekraftig, billig eller en spesielt smart langsiktig løsning, sier Johansson.

Prosjektet har blitt kalt “kretsstyret” og har omfavnet bærekraft fra start til slutt. Det ble promotert og diskutert på hvert design- og byggemøte. Alle deltok i diskusjonene. Som et resultat av dette har både ansatte og underleverandører bidratt og kan føle seg stolte over å ha vært en del av teamet på dette prosjektet.

Entreprenøren Johansson hadde god erfaring med å bruke Kebony til bygging av boligeiendommer og har notert seg svært positive tilbakemeldinger fra kunder når Kebony er foreslått som leverandør.

«I tillegg til miljøaspektene og materialets natur, liker vi enkel installasjon og klare instruksjoner. Dessuten gir fabrikken alltid utmerket direkte støtte hvis noe er uklart på byggeplassen,” forklarer han og legger til at “kretsstyret” har fått en overveldende positiv respons.

«Det har vært et veldig positivt prosjekt! Det er tydelig fra tilbakemeldingene vi har mottatt at folk liker utformingen av bygningen og materialene som brukes.» Mölndal kommune har også kommentert at bygget og prosjektet har vært svært positivt for området.

Fakta om “kretsstyret”

– Kontor og lager
– Designet og konstruert av Exli AB
– 1750 m2 grunnflate
– Prosjektet pågikk mellom 2015 og 2017