Pier 26 i Hudson River Park er en elvepark med fokus på elveøkologi som omfatter et menneskeskapt myrområde kalt The Tide Deck. Denne menneskeskapte steinmyren er konstruert på en betongplattform og skaper tidevannsbassenger ved å sette steinblokker ved siden av hverandre. Pier 26 byr også på flere andre ulike miljøer, økologiske habitater og høyder. Arkitekten la stor vekt på bærekraft i prosjektet, og valgte derfor å bruke Kebony-tre til gangveiene. Kebony har også evnen til å tåle det tøffe maritime været. Bryggen skal etter hvert inneholde et utdanningssenter for elvemunningen, en lekeplass og et større mangfold av våtmarksarter.