Bærekraft

Bærekraft er kjernen i vårt oppdrag

Hos Kebony anser vi våre interessenter som; våre kunder, ansatte, leverandører, myndigheter, kreditorer, aksjonærer og samfunnet for øvrig. Vi forstår at det vi gjør som selskap er knyttet til en del av et samfunnsansvar, og har en større effekt utover våre aksjonærer og kunder. Vi er forpliktet til global bærekraft og miljøforvaltning i alt vi gjør.

Kebony er stolte over å ha lansert sin andre bærekraftsrapport!  

Bærekraftsrapport 2022

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, er rapporten en transparent gjennomgang av Kebonys arbeid med bærekraft og viser at selskapet jobber kontinuerlig med å forbedre sine ESG-resultater hvert år. Data for 2022 bygger på vesentlighetsanalysen som ble gjennomført i 2021, og som pekte på to hovedområder der selskapet kan forbedre sin påvirkning på miljøet. Disse inkluderer tiltak for å bruke trevirke som hentes fra områder nærmere selskapets hovedmarkeder, samt å utforske alle muligheter å redusere karbonavtrykket i hver fase av selskapets produksjonsprosess. 

Den offentlig tilgjengelige bærekraftsrapporten viser tydelig fremgang i forhold til målene satt i 2021, i veikartet for bærekraft. Kebony fortsetter å bane vei for en bedre, grønnere fremtid, og oppfordrer fagfolk i byggemiljøer over hele verden til å se på bærekraftig trevirke som den «nye normalen».

ÅPENHET

Kebony Gruppen arbeider med å oppfylle forpliktelsene i Åpenhetsloven.  Bekymringer/spørsmål i denne anledning kan rettes til Kebony ved å bruke e-post adressen [email protected]

Kebony Group følger den norske åpenhetsloven for å opprettholde menneskerettighetsstandarder. Her finner du vår tilnærming til og evaluering av leverandørkjeden når det gjelder menneskerettigheter.

Som en del av selskapets program for samfunnsansvar, har Kebony valgt å støtte og delta i en rekke bærekraftinitiativer:

Kebony is FSC® certified

Kebony er FSC®-sertifisert. Forest Stewardship Council® (FSC®) jobber for å forbedre skogforvaltningen over hele verden, og skaper gjennom sertifisering et insentiv for skogeiere og forvaltere til å følge beste sosiale og miljømessige praksis. FSC® gir en forbindelse mellom skogen og sluttbrukeren, og sikrer at produkter med FSC®-merket opprettholder prinsipper og kriterier som gir de høyeste sosiale og miljømessige fordeler og hensyn. Alle Kebony Clear og Kebony Character-produkter er FSC®-sertifisert.

PEFC, The Programme for the Endorsement of Forest Certification

PEFC, The Program for the Endorsement of Forest Certification er verdens største skogsertifiseringsorganisasjon. PEFC støtter nasjonale skogsertifiseringssystemer som er utviklet gjennom prosesser med flere interessenter og skreddersydd til lokale prioriteringer og forhold. PEFC fremmer også bærekraftig skogforvaltning gjennom sin tredjeparts, uavhengige sertifiseringsprosess. Råstoffet til Kebony er hentet fra bærekraftig drevne skoger med store tømmer- avling.

Swan Eco-labelled

Alle varer levert av Kebony er Svanemerket. Svanen er det offisielle nordiske miljømerket, introdusert av Nordisk Ministerråd. Svanemerket er en garanti for at produktene våre er blant markedets minst miljøbelastende.

Den grønne logoen er “Vanskelig å få. Lett å velge”, som Svanemerket sier selv. Svanemerkets visjon er et bærekraftig samfunn, der fremtidige generasjoner kan dra nytte av de samme betingelsene og mulighetene som oss. Et viktig skritt mot denne visjonen er å hjelpe forbrukerne til å velge de mest miljøvennlige produktene. Svanelogoen viser at et produkt er et godt miljøvalg.

Se Kebony sine sertifikater fra Svanemerket: 
Vår fabrikk i Norge
Vår fabrikk i Belgia

 

Kebony er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC), en uavhengig forening for industriledere innen norsk bygg og eiendom. NGBCs formål er å øke miljøstandarden for norsk bygg og anlegg ved å utvikle BREEAM-NOR på en måte som gjør at miljøvennlige bygg blir etterspurt og svært ettertraktet.

Kebony har fått den beste vurderingen, “A” i det svenske nettbaserte systemet SundaHus Environmental Data. Systemet brukes av byggeiere, arkitekter, rådgivere og entreprenører for å styre materialvalg i bygg.

Kebony sine leverandører er verdsatte partnere og viktige for at vi i Kebony skal nå våre mål. Du finner våre generelle kjøpsbetingelser her.

Kebony har grunnleggende verdier og prinsipper som gjenspeiles i våre etiske retningslinjer. Her kan du lese våre etiske retningslinjer og Kebonys etiske retningslinjer for leverandører.