Bærekraft

Bærekraft er kjernen i vårt oppdrag

Hos Kebony anser vi våre interessenter som; våre kunder, ansatte, leverandører, myndigheter, kreditorer, aksjonærer og samfunnet for øvrig. Vi forstår at det vi gjør som selskap er knyttet til en del av et samfunnsansvar, og har en større effekt utover våre aksjonærer og kunder. Vi er forpliktet til global bærekraft og miljøforvaltning i alt vi gjør.

ÅPENHET

Kebony Gruppen arbeider med å oppfylle forpliktelsene i Åpenhetsloven.  Bekymringer/spørsmål i denne anledning kan rettes til Kebony ved å bruke e-post adressen [email protected]

Som en del av selskapets program for samfunnsansvar, har Kebony valgt å støtte og delta i en rekke bærekraftinitiativer:

The United Nations Global Compact støtter selskaper til å:

  • Gjøre forretninger ansvarlig ved å samkjøre deres strategier og operasjoner med ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon
  • Ta strategiske handlinger for å fremme bredere samfunnsmål, for eksempel FNs bærekraftsmål, med vekt på samarbeid og innovasjon.

Kebony is FSC® certified

Kebony er FSC®-sertifisert. Forest Stewardship Council® (FSC®) jobber for å forbedre skogforvaltningen over hele verden, og skaper gjennom sertifisering et insentiv for skogeiere og forvaltere til å følge beste sosiale og miljømessige praksis. FSC® gir en forbindelse mellom skogen og sluttbrukeren, og sikrer at produkter med FSC®-merket opprettholder prinsipper og kriterier som gir de høyeste sosiale og miljømessige fordeler og hensyn. Alle Kebony Clear og Kebony Character-produkter er FSC®-sertifisert.

PEFC, The Programme for the Endorsement of Forest Certification

PEFC, The Program for the Endorsement of Forest Certification er verdens største skogsertifiseringsorganisasjon. PEFC støtter nasjonale skogsertifiseringssystemer som er utviklet gjennom prosesser med flere interessenter og skreddersydd til lokale prioriteringer og forhold. PEFC fremmer også bærekraftig skogforvaltning gjennom sin tredjeparts, uavhengige sertifiseringsprosess. Råstoffet til Kebony er hentet fra bærekraftig drevne skoger med store tømmer- avling.

Swan Eco-labelled

Alle varer levert av Kebony er Svanemerket. Svanen er det offisielle nordiske miljømerket, introdusert av Nordisk Ministerråd. Svanemerkets visjon er et bærekraftig samfunn, der fremtidige generasjoner kan dra nytte av de samme betingelsene og mulighetene som oss. Et viktig skritt mot denne visjonen er å hjelpe forbrukerne til å velge de mest miljøvennlige produktene. Svanelogoen viser at et produkt er et godt miljøvalg.

Kebony er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC), en uavhengig forening for industriledere innen norsk bygg og eiendom. NGBCs formål er å øke miljøstandarden for norsk bygg og anlegg ved å utvikle BREEAM-NOR på en måte som gjør at miljøvennlige bygg blir etterspurt og svært ettertraktet.

Kebony har fått den beste vurderingen, “A” i det svenske nettbaserte systemet SundaHus Environmental Data. Systemet brukes av byggeiere, arkitekter, rådgivere og entreprenører for å styre materialvalg i bygg.

Kebony sine leverandører er verdsatte partnere og viktige for at vi i Kebony skal nå våre mål. Du finner våre generelle kjøpsbetingelser her.

Kebony har grunnleggende verdier og prinsipper som gjenspeiles i våre etiske retningslinjer. Her kan du lese våre etiske retningslinjer.