Kebony Visjon

Formål

Å hjelpe verden med å redusere CO2 utslipp ved å bruke det vakreste og mest miljøvennlige treverket – Kebony

Ambisjon

Kebony Teknologien blir brukt over hele verden i 2030

Misjon

Å bli den globale leder av bærekraftig modifisert treproduksjon.

Kjerneverdi

Positiv innvirkning hver dag