Bruk og vedlikehold

1. Hovedapplikasjoner

Kebony® er det beste valget av materiale for utvendige bruksområder hvor holdbarhet, miljømessige egenskaper og lite vedlikehold er viktig. Kebony er trevirke som er hentet ut av bærekraftige skoger,  impregnert med en biobasert, ikke-giftig væske. Den resulterende polymeren er permanent bundet inne i trefibrene, og skaper et stabilt, hardt og slitesterkt tre.

2. Produktsikkerhet

Kebony er miljøvennlig og ikke- giftig, både i bruk og ved avhending.

3. Maskinering / videre bearbeiding

Kebony-tre kan bearbeides ved bruk av vanlige løvtreverktøy og maskiner. Kebony Character er ikke beregnet for videre bearbeiding av overflaten. Kebony Clear kan slipes, børstes, høvles og profileres uten å påvirke ytelsen eller holdbarheten. Det er viktig at du som kunde setter deg inn i vårt HMS om du ønsker å bearbeide overflaten. Les mer her.

4. Dimensjonsstabilitet

Kebony-prosessen øker dimensjonsstabiliteten i treet med 50 prosent, og reduserer svelling og krymping med 40 til 60 prosent. Likevel er Kebony fremdeles et naturprodukt, så noe svelling og krymping vil oppstå på grunn av forandringer i relativ fuktighet.

  • 6 %  for Kebony Character 
  • 4 % for Kebony Clear.

 

5. Utseende og overflatebehandling (etter installasjon)

Kebony- bord har en dyp brun farge som vil danne en sølvgrå patina over tid. Hastigheten på denne prosessen avhenger av eksponeringsforholdene. Normalt vil det skje gradvis, men intens eksponering for sollys og regn vil fremskynde prosessen. Endringen i utseende har ingen effekt på motstand, forfall eller andre tekniske produktegenskaper. I tilfeller hvor man ønsker å beholde den opprinnelige brune fargen så lenge som mulig kan Kebony-produkter overflatebehandles. Vær oppmerksom på at Kebony Clear må overflatebehandles ofte, og at overflatebehandling med olje, beis eller maling vil redusere gråningseffekt eller endre fargen på installasjonen. Husk også at om overflatebehandling påføres, bør anvisningene fra produsenten følges.

6. Kebony + metaller

Sink

Selv om armaturer i rustfritt stål er ideelle, kan Kebony brukes med armaturer av aluminium, emaljert, pulverlakkert eller foliert uten bekymring for misfarging. Imidlertid kan avrenning av overflatevann fra Kebony i noen tilfeller føre til misfarging av tilstøtende materialer. Det kan for eksempel forårsake svarte flekker på sink-armaturer. Dette er et eksempel på årsak til at festemidler i rustfritt stål er nødvendig. Dette kan resultere i svart misfarging av treverket.

Kobber

Vannavrenning fra Kebony til kobberdeler kan føre til fargevariasjoner på kobberoverflatene; siden Kebony vil holde kobber skinnende, mens kobber normalt går gjennom overflateoksidasjon til en mørkegrønn eller svart overflatefarge.

Kebony påtar seg ikke ansvar for produkter som ikke er produsert av Kebony.

7. Vedlikehold av Kebony


Sikkerhet ved bruk av rengjøringsmidler og instruksjonene til ulike rengjøringsmidler bør følges nøye med hensyn til bruk, sikkerhetstiltak og avfallshåndtering. Se produsentens retningslinjer for håndtering og bruk ved benyttelse av rengjøringsmidler. Rengjøringsprodukter med pH høyere enn 12 bør ikke brukes. Det er alltid lurt og først teste rengjøringsmidlet på et lite iøynefallende område. Les våre anbefalinger til vask av Kebony terrasse her. 

Bruk av høytrykkspyler

Kebony anbefaler ikke bruk av høytrykksspyling på produktene sine. Benytt en terrasseskrubb på skaft eller en terrassevasker. Vi anbefaler Kärcher PCL 4-T Cleaner 2- IN- 1. 

Overflaterensing

Fjerning av avleiringer av smuss, sand og andre partikler gjøres ganske enkelt med en hard børste og vann. Overflateforurensning av mugg eller alger kan fjernes ved å børste og vaske med vann som inneholder vanlige husholdningsrengjøringsmidler eller rengjøringsmidler egnet for utvendig husholdningsrengjøring.

Produsentens retningslinjer for rengjøringsprodukter bør følges. Kebony anbefaler å skylle med rent vann etter at alle overflateavleiringer er fjernet med et rengjøringsmiddel.

For å rense svarte flekker og misfarging forårsaket av inkompatible metalldeler som sink og jern, kan overflater rengjøres med oksalsyre. Produsentens instruksjoner bør følges. Slike sterke rengjøringsmidler kan lysne overflatefargen på Kebony-kledningen til et litt lysere utseende enn det opprinnelige utseendet ved montering. Du kan velge om du ønsker å punktrense de berørte områdene eller rengjøre hele dekket, og husk at det vil lysne overflatefargen. Husk å skylle overflaten grundig med rent vann etter rengjøring.

8. Oppbevaring

Kebony bord bør oppbevares i originalemballasjen eller helt og tett dekket under en beskyttende innpakning (f. eks. presenning) før installasjon.

9. Avfallshåndtering

Avfall fra Kebony-bord kan deponeres på samme måte som ubehandlet tre. Kebony kan brennes som ubehandlet tre.

10. Referanser

Kebony-dokumenter kan lastes ned fra vår tekniske dataside.

  • Produktdatablad
  • Materialdatablad
  • Retningslinjer for installasjon Materialsikkerhetsdatablad