Trykkimpregnert Tre kontra Modifisert Tre – Forstå forskjellen:

Tre spiller en sentral rolle i hverdagen vår, fra byggebransjen til våre daglige møbler. Men det er viktig å understreke at forskjellige behandlingsmetoder kan ha stor innvirkning på treets kvalitet og anvendelsesmuligheter.

I denne artikkelen sammenligner vi trykkimpregnert tre, kjent for sin robusthet, men også for sitt betydelige kjemiske fotavtrykk, med modifisert tre. Vi utforsker hva det innebærer, hvordan det produseres, og hvorfor det er utbredt i forskjellige bransjer.

Hva er impregnert trevirke?

Impregnert trevirke er resultatet av en behandlingsprosess som er utviklet for å øke treets motstandskraft mot ytre påvirkninger. Dette oppnås ved at en cocktail av kjemikalier presses inn i trefibrene under høyt trykk. Hensikten med denne prosessen er å gjøre treverket mer motstandsdyktig mot insekter, sopp og råte, noe som forlenger levetiden betydelig.

Selv om denne holdbarheten kan være attraktiv, er det verdt å merke seg at prosessen også endrer treets naturlige egenskaper. Treets fargetone kan bli grønnaktig, noe som kan virke mindre tiltalende for noen. I tillegg kan kjemikaliene som brukes til trykkimpregnering, være skadelige for miljøet, både under produksjonen og når treverket til slutt kastes.

Pressure treated wood green

Fordeler med impregnert trevirke

  1. Økt holdbarhet: Behandlingsprosessen forbedrer treets motstandskraft mot skadelige faktorer som insekter, sopp og råte, noe som kan forlenge levetiden.
  2. Kostnadseffektivt: Generelt er impregnert trevirke ofte billigere enn mange andre tresorter, noe som gjør det til et økonomisk attraktivt valg for mange byggeprosjekter.
  3. Allsidighet: Impregnert trevirke kan brukes til en rekke formål, blant annet utendørs konstruksjoner, hagegjerder og terrassebord.
  4. Tilgjengelighet: Det er allment tilgjengelig på markedet og kan kjøpes i de fleste byggevarehus.

 

Ulemper med impregnert tre

  1. Endret estetikk: Trykkimpregneringen kan endre treets naturlige farge og gi det en grønnaktig tone, noe som noen kan synes er mindre tiltalende.
  2. Miljøpåvirkning: Kjemikaliene som brukes i trykkimpregneringsprosessen kan være skadelige for miljøet, både under produksjonen og ved avhending av treverket.
  3. Vedlikehold: Selv om impregnert treverk er mer holdbart, krever det fortsatt regelmessig vedlikehold for å bevare utseendet og beskytte det mot vær og vind.
  4. Helserisiko: Kjemikaliene som brukes i impregnert tre, kan potensielt utgjøre en helserisiko ved direkte kontakt eller innånding av sagflis under kapping – derfor brukes impregnert tre sjelden på trekonstruksjoner der barn leker.
  5. Mindre dimensjonsstabilitet: Impregnert tre kan være mer utsatt for vridning og bøying over tid sammenlignet med visse typer ubehandlet eller modifisert tre.

 

Miljømessige utfordringer

Et av de mest bekymringsfulle aspektene ved bruk av impregnert trevirke er den potensielle miljøpåvirkningen. Denne påvirkningen skjer på flere stadier, fra produksjonsprosessen til slutten av treets levetid.

Produksjonsprosessen innebærer bruk av ulike kjemikalier for å forbedre treets holdbarhet. Disse kjemikaliene kan inneholde kobber, krom og arsen, som er kjent for å være skadelige for miljøet. Utslipp av disse stoffene under produksjonen kan påvirke både vannkvaliteten og dyrelivet.

Når trevirket har nådd slutten av sin levetid, er avhending en annen utfordring. Impregnert trevirke egner seg ikke til resirkulering eller kompostering på grunn av kjemikaliene det inneholder. I stedet må det kastes som farlig avfall, noe som kan være både kostbart og vanskelig tilgjengelig for mange husholdninger.

Dessuten kan ikke impregnert trevirke brennes på en trygg måte, da det frigør giftige gasser. Dette begrenser avhendingsalternativene ytterligere og kan også skape problemer hvis folk ikke er klar over denne risikoen.

Til sammenligning kan modifisert trevirke, som Kebony-trevirke, ganske enkelt brennes ved avhending, ettersom det ikke er fylt med farlige kjemikalier.

 

 

Modifisert tre vs.  impregnert tre

Det finnes mange alternativer til impregnert tre når det gjelder valg av trevirke til bygg. Et av de mest kjente er modifisert tre – som Kebony – som har en rekke fordeler sammenlignet med impregnert tre.

For det første har modifisert trevirke som Kebony en overlegen estetikk sammenlignet med impregnert trevirke. Kebony-tre beholder sin naturlige fargetone og eldes vakkert over tid til en sølvgrå patina, i motsetning til impregnert tre som kan få en unaturlig grønnaktig tone.

I tillegg har Kebony et sterkt fokus på miljømessig bærekraft. I modifiseringsprosessen brukes en biobasert løsning som er betydelig mindre skadelig for miljøet enn kjemikaliene som brukes ved trykkimpregnering. Etter endt levetid kan Kebony-treet resirkuleres eller til og med komposteres.

Kebony er dessuten FSC-sertifisert, noe som bidrar til å fremme bærekraftig skogbruk og -forvaltning.

 

kebony fsc tre

Salih Usta Photography

 

Overveielser før du velger treslag:

Å velge riktig treslag til prosjektet ditt er en viktig beslutning som krever nøye overveielse. Ulike tresorter har forskjellige egenskaper, holdbarhet og estetikk som alle må tas i betraktning. Her er noen viktige punkter du bør ta hensyn til før du gjør ditt valg:

Hvor skal treverket brukes: Hva skal det brukes til? Skal det brukes innendørs eller utendørs? Bruksområdet vil i stor grad avgjøre hvilken tresort som er mest hensiktsmessig.

Hvordan vil du at treet skal se ut? Hvilke preferanser har du når det gjelder treets utseende? Husk at ulike tresorter har forskjellige farger, åretegninger og aldringsegenskaper.

Hvor holdbart er treverket: Hvor lenge skal treverket vare? Modifisert tre som Kebony har lengre levetid enn mange andre tresorter, inkludert impregnert tre.

Hvor mye vedlikehold: Hvor mye tid og ressurser er du villig til å bruke på vedlikehold? Noen tresorter krever mer vedlikehold enn andre for å opprettholde utseende og holdbarhet.

Hvor skadelig er det for miljøet: Hvilket treslag er minst miljøbelastende? Noen tresorter, som Kebony, har en betydelig lavere miljøpåvirkning enn impregnert tre. Dette gjelder både skogsdrift, produksjon, bruk og avhending av trevirket.

Hvor mye kan det koste? Hvilket budsjett har du for prosjektet? Selv om noen tresorter kan være dyrere i utgangspunktet, kan de vise seg å være mer kostnadseffektive i det lange løp på grunn av sin holdbarhet og lavere vedlikeholdsbehov.

 

Kan man male impregnert treverk?

Det er mulig å male impregnert treverk, men det byr på noen utfordringer. Etter trykkimpregneringsprosessen kan treverket holde på en betydelig mengde fuktighet, og det kan svelle litt i størrelse. Begge disse faktorene gjør det vanskelig å male.

Før du begynner å male, må treverket være helt tørt. På grunn av treets bemerkelsesverdige evne til å holde på fuktigheten kan det ta flere uker til måneder før det er helt tørt, avhengig av vær og luftfuktighet.

Dessuten kan fuktigheten i treets porer hindre maling og dekkende beis i å trenge inn på samme måte som i vanlige materialer. Dette resulterer i svake bånd og kan ofte føre til at malingen flasser. Når impregnert treverk tørker, krymper det, noe som kan føre til at malingen krøller seg, sprekker og flasser av.

Det er også nødvendig med forarbeid før maling, blant annet bruk av en egnet grunning. Grunningen bidrar til at malingen fester seg godt til treets overflate og forbedrer malingens holdbarhet over tid.

 

Hvor mye veier impregnert trevirke?

Vekten på impregnert trevirke kan variere mye avhengig av tresort, størrelse og hvor mye fuktighet det inneholder. Generelt vil impregnert trevirke være tyngre enn et stykke ikke-impregnert trevirke på grunn av kjemikaliene som har trengt inn i trefibrene under trykkbehandlingsprosessen.

Et gjennomsnittlig stykke impregnert furu kan veie rundt 20-30 % mer enn et tilsvarende stykke ikke-impregnert furu. Men også her vil vekten variere avhengig av tresorten og mengden fuktighet i treet.

 

Bør du grunning av impregnert trevirke?

“Grunning” refererer vanligvis til prosessen med å påføre en grunning før maling. Når det gjelder impregnert treverk, anbefales det ofte å bruke en grunning før maling for å sikre at malingen binder seg godt til treverket.

Som beskrevet tidligere i artikkelen er det svært viktig at impregnert treverk er helt tørt før maling. Dette kan ta flere uker eller til og med måneder etter at det er kjøpt, ettersom treverket er fuktig etter impregneringsprosessen.

 

Er impregnert tre giftig?

Nei, det er det ikke. Impregnert trevirke er ikke giftig i seg selv. Men selv om impregnert tre anses som trygt, er det likevel lurt å ta noen forholdsregler. Det anbefales å bruke maske når du skjærer, sliper eller borer i treverket for å unngå å puste inn støv. Det er også en god idé å arbeide i et godt ventilert område og ikke innendørs.