Bærekraftsrapport 2022

Kategori

Blogger, Nyheter

Vi fornyer vårt engasjement for en grønnere fremtid i byggebransjen  

Med lanseringen av ny bærekraftsrapport, styrker Kebony sin posisjon som ledende produsent av bærekraftig trevirke og som en pionér i arbeidet for en grønnere byggebransje.

Les mer i pressemeldingen som ble sendt ut i dag, 9. juni 2023, her:
Rapporten gir en grundig og transparent vurdering av det norske teknologiselskapets arbeid med bærekraft, og er et eksempel til etterfølgelse for andre selskaper i byggebransjen, som er en av verdens mest forurensende bransjer. Kebonys bærekraftsrapport viser at det er mulig å kombinere sterke kommersielle resultater med miljøbevissthet og ansvarlig forretningsdrift.

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, viser bærekraftsrapporten at Kebony jobber bevisst for å forbedre sine ESG-resultater hvert år. Datapunktene for 2022 bygger på en vesentlighetsanalyse gjennomført i 2021, og rapporten identifiserer to hovedområder der selskapet kan forbedre sin påvirkning på miljøet. Disse inkluderer å iverksette tiltak for å bruke trevirke som hentes fra områder nærmere selskapets hovedmarkeder, samt å utforske alle muligheter å redusere karbonavtrykket i hver fase av selskapets produksjonsprosess.

Ved hjelp av en patentbeskyttet behandling produserer Kebony modifisert trevirke med unike egenskaper. Produktene er Svanemerket, miljøvennlige, holdbare og estetisk flotte, i tillegg til at de bidrar til å redusere byggebransjens bruk av tropisk hardtre og på den måte forhindre avskoging av klodens verdifulle karbonlagre.

Rapportens klimagassanalyse viser at Kebony har redusert egne utslipp innenfor alle bransjegodkjente Scope 1-, Scope 2- og Scope 3-kategorier. Samtidig har de økt investeringene i forskning og utvikling til 1,5 millioner dollar i løpet av 2022, samt utvidet mulige bruksområder for og forbedret ytelsen til Kebony-teknologien for nye, lokalt produserte arter av bærekraftig tre. Rapporten fremhever også betydningen av innovative treprodukter for å håndtere klimakrisen. Dersom det totale Ipe-tre markedet i USA og EU i 2022 hadde blitt erstattet med Kebonys produkter ville det gitt en estimert utslippsreduksjon på 143 000 tonn CO2.

Ved å gi en transparent og åpen vurdering av det siste året, samtidig som den kaster et blikk fremover, gir rapporten en oversikt over Kebonys veikart og hvilke økonomiske og operasjonelle tiltak som er nødvendige for å nå målet om netto nullutslipp innen 2035. Rapporten redegjør også for planene om den kommende lanseringen av et nytt forskningsprogram for naturlige, biobaserte produkter. Disse planen er gode eksempler på Kebonys arbeid med å sikre konkrete og positive endringer for den globale byggebransjen.

I forbindelse med publiseringen av bærekraftsrapporten kommenterte Jean-Baptiste Clavel, administrerende direktør i Kebony, følgende:

“Med Kebonys unike teknologi har vi lenge levert viktige løsninger for å møte globale utfordringer med klimagassutslipp og avskoging av regnskogene. Å ha en positiv innvirkning på miljøet er veldig viktig for organisasjonen og vår daglige drift, og vi vil fortsette å utvikle vår strategi og praksis mot å skape en bærekraftig fremtid for byggebransjen globalt.”

Kebonys bærekraftsrapport for 2022 kan lastes ned her.