Kebony Character D-fals K75 glatt #2594

Kebony Character D-fals K75 glatt #2594
KLEDNING
PROD NR 2594
NOBB 53614612
DIMENSIONS 21 x 148 mm

Kebony Character er produsert fra FSC™ sertifisert furu, som er behandlet med et biobasert, fornybart innsatsstoff.

Den patenterte Kebony® teknologien endrer permanent treets cellestruktur og gir et unikt treprodukt med fremragende holdbarhet og ingen vedlikeholdsbehov utover vanlig rengjøring.

Kebony Character produkter inneholder kvister og ubehandlet kjerneved. Andelen kjerneved vil variere fra bord til bord.

Kebony teknologien gir en dyp og fyldig brunfarge. Ved eksponering for sol og regn utvikles en naturlig sølvgrå patina. Naturlige farge- og strukturvariasjoner vil være synlige, både ved leveranse og etter installasjon. Dette vil ikke påvirke trevirkets ytelse eller holdbarhet.

Kebony teknologien endrer permanent den ikke-holdbare yteveden, mens ubehandlet, naturlig holdbar, kjerneved vil være synlig på endeflatene.