Kebony Character D-fals K75 glatt 21 x 98 mm #2651

Kebony Character D-fals K75 glatt 21 x 98 mm #2651

KLEDNING

PROD NR 2651
NOBB 57653358
DIMENSIONS 21 x 98 mm

 

Kebony Character er produsert fra FSC™ sertifisert furu, som er behandlet med et biobasert, fornybart innsatsstoff.

Den patenterte Kebony® teknologien endrer permanent treets cellestruktur og gir et unikt treprodukt med fremragende holdbarhet og
ingen vedlikeholdsbehov utover vanlig rengjøring.

Kebony Character produkter inneholder kvister og ubehandlet kjerneved. Andelen kjerneved vil variere fra bord til bord.

Kebony teknologien gir en dyp og fyldig brunfarge – med naturlige fargevariasjoner og enkelte mørkere felt som et resultat av prosessen. Ved eksponering for sol og regn utvikles en naturlig sølvgrå patina med overfaltesprekker og riss. Dette er en naturlig utvikling og vil ikke påvirke treverkets ytelse eller holdbarhet.

Kebony teknologien endrer permanent den ikke-holdbare yteveden, mens ubehandlet, naturlig holdbar, kjerneved vil være synlig på endeflatene