I Wantagh i New York ligger Jones Beach Energy & Nature Center. Dette senteret er en unik utdanningsinstitusjon som tilbyr muligheter til å lære om hvordan menneskeliv, energibruk og miljøvern henger sammen. Jones Beach Energy & Nature Center tilbyr en rekke programmer og arrangementer som hjelper besøkende med å bli engasjerte miljøforvaltere. Bruken av Kebony Clear-terrassebord er i tråd med senterets nullutslippsmodell.