Denne idrettsbarnehagen er designet av det danske firmaet KANT og har plass til totalt 154 barn.

Dens visjon er å gi liv til både bærekraft og rom for lek og bevegelse. Idrettsbarnehagen er et pilotprosjekt innenfor sertifiseringsordningen Green Building Council Denmark (DGBC) som setter fokus på materialvalg, holdbarhet og vurdering av levetidskostnader.

Derfor har bærekraftige prinsipper vært på agendaen gjennom hele planleggings- og byggeprosessen fra første idépapir og byggeprogram til utførelse. Kebony Clear kledning ble valgt på grunn av dens grønne kjennetegn da den er svanemerket “Svanen” og er FSC®-sertifisert. I tillegg er Kebony svært slitesterk og helt trygg og giftfri.

“Vi har laget et bygg som er konsistent i materialvalg, som er robust og aktivt forholder seg til brukerne. Det skal tåle å bli brukt. I tillegg har det vært en ambisjon å sette pedagogikk og bevegelse i sentrum – Vi har skapt et bygg som er konsekvent i materialvalg, som er robust og aktivt forholder seg til brukerne. la arkitekturen uttrykke dette fokuset», sier Uffe Bay-Smidt, partner i KANT.