Arkitektene hos Fernau & Hartman i California fikk i oppdrag å skape et energieffektivt fritidshus for en familie i Palo Alto som skulle forene arkitektoniske og landskapsmessige elementer for å bringe naturen inn i huset. Arkitektenes største utfordring var å få plass til huset på den smale delen av en L-formet tomt, der familiens hovedhus allerede sto på nabotomten.

Med moderne design i tankene skapte firmaet et 4 012 kvadratmeter stort kileformet hus på den lille tomten, omgitt av landskapselementer som bidrar til å veve de to husene sammen. Kebony-tre ble brukt i utformingen av fasaden – nok en metode for å få huset til å smelte sammen med omgivelsene.