Godt klima for ny skole.

Torvbråten skole ble ferdigstilt i 2020 og ble årets skolebygg i 2021. Skolen er svanemerket og bygget uten miljøfarlige stoffer. Kebony Clear er brukt som trevirke.

Årets klimatiltak.

Som et fyrtårn av klimavennlige løsninger er nye Torvbråten skole klar til å huse sine 470 elever. Skolen ligger på toppen av Østskogen i Asker og er Norges andre svanemerkede skole. Den første svanemerkede skolen i Norge er naboskolen Sydskogen. Begge skolene er blant annet bygd uten bruk av produkter som inneholder stoffer som er farlig for miljøet eller menneskers helse –  begge skolene er bygget med Kebony Clear trevirke.

Organiske bånd av spiler.

Skolen er utformet med bakgrunn i naturmaterialer og for å gli godt inn i omgivelsene. Fasaden har myke former og et flott arkitektonisk uttrykk. Trespilene er i Kebony Clear og spilene har mange funksjoner, som fast integrert solavskjerming, akustisk demping og skjult ventilasjon. Men trespilene i Kebony Clear sin viktigste funksjon er at spilene forankrer skolen til naturen og blir en identitetsbærer for nærområdet. Selve skolen består av to fløyer og en stor flerbrukshall, bundet sammen av en felles kjerne. Klasserom har vegger i massivtre, og de store vindusflatene slipper inn mye lys. Du kan lese mer om bygget fra LINK arkitektur her

Hva kjennetegner et svanemerket bygg?

  • Lavt energiforbruk
  • Godt inneklima
  • Streng kontroll på kjemikalier
  • Bærekraftig sertifisert tre
  • Høy byggteknisk kvalitet
  • Stimulerer gjenbruk

Kebony tre er svanemerket holdbart trevirke og inneholder ingen giftstoffer. Du kan lese mer om krav til svanemerkede bygg her.

Fakta: Nye Torvbråten barneskole.

Bruksareal: 6.712 m 2 BTA. Skolen har 2 etasjer og inneholder 17 klasserom
Tomten: ca. 40.000 m 2
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
Arkitekt: LINK Arkitektur
Byggherre: Asker kommune
Utvendig fasade: trelekter i Kebony Clear og sementfiberplater
Innvendige veggflater: eksponert massivtre
Foto: Karl Braanaas